Шаблон Акта выполненных работ /предоставленных услуг по аренде автокрана с оператором

В своей работе мы используем следующий шаблон Акта выполненных работ /предоставленных услуг при оказании услуг аренды автокрана с оператором. Вы можете скопировать этот шаблон и использовать, если Ваша организация предоставляет либо заказывает услуги автокрана:

Акт № __ від __.__.201_р.
прийому-передачі
виконаних робіт (наданих послуг)

м. Харків                                                                                                                                                                                                   «___» _________ 201_р.

___________________________________________________________________________ (надалі іменується «Замовник») в особі ___________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________, з однієї сторони, та ______________________________________________в особі _______________________________________________, що діє на підставі _________________(надалі іменується «Виконавець»), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Акт прийому-передачі про таке:

 

  1. Відповідно до Договору №___ від “__” ______ 201_р. Виконавець виконав, а Замовник прийняв послуги оренди автокрану з оператором в обсязі __ машино-години (що включають подачу автокрану до території Замовника);
    Загальна вартість наданих послуг _____ грн (_________________________ гривень) 00 копійок.
  2. Стосовно кількості та якості робіт Сторони претензій одна до одної не мають.

 

                  ЗАМОВНИК                                                                                                                          ВИКОНАВЕЦЬ

 

 

________________ ________________                                                                               ________________ ________________

См. также:

Шаблон Договора на оказание услуг аренды автокрана с оператором